قیمت مشعل دوگانه سوز در بازار تهران

مشعل های دو گانه سوز تجهیزا تی هستند که با اختلاط مقدار معینی سوخت و هوا که براساس آن مشعل است  و سپس احتراق این مخلوط، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می ن

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید